Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
75 CK-MB (mass) 28,00 surowica 1 dzień
344 Troponina I 35,00 surowica 1 dzień
345 Mioglobina 35,00 surowica 1 dzień
864 NT pro-BNP 100,00 surowica 7 dni
Immunodiagnostyka inne:
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
70 Lp(a) 40,00 surowica 3 dni
156 NBT- test 35,00 surowica 3 dni
164 Interleukina 6 50,00 surowica 5 dni
281 Oksytocynaza 20,00 surowica 6 dni
282 Izooksytocynaza 20,00 surowica 10 dni
358 Witamina D3 - metabolit 25 OH D3 95,00 surowica 10 dni
359 Witamina D3 - metabolit 1,25 (OH)2D3 200,00 surowica 20 dni
450 Homocysteina 50,00 surowica 1 dzień
454 Leptyna 70,00 surowica 30 dni
455 Katecholaminy w DZM(Adrenalina,Noradrenalina) 55,00 mocz + HCL 7 dni
484 Amfetamina w moczu 35,00 mocz 1 dzień
485 Kokaina w moczu 35,00 mocz 1 dzień
486 Marihuana (THC) w moczu 30,00 mocz 1 dzień
487 Barbiturany w moczu 30,00 mocz 1 dzień
488 Ecstasy 30,00 mocz 1 dzień
722 Anty-CCP 80,00 surowica 21 dni
Immunoglobuliny
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
179 Białko monoklonalne w moczu 65,00 mocz 5 dni
180 Białko monoklonalne w surowicy 65,00 surowica 5 dni
600 IgA 22,00 surowica 1 dzień
601 IgM 22,00 surowica 1 dzień
602 IgG 22,00 surowica 1 dzień
603 IgG, A, M (łącznie) 60,00 surowica 1 dzień
730 Łańcuchy lekkie kappa w surowicy 90,00 surowica 10 dni
731 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 90,00 mocz 10 dni
732 Łańcuchy lekkie lambda w surowicy 90,00 surowica 10 dni
733 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 90,00 mocz 10 dni
1304 ŁAŃCUCHY LEKKIE I CIĘŻKIE 320,00 surowica 21 dni
Składniki dopełniacza i inne enzymy
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
604 C1-inhibitor 100,00 surowica 14 dni
605 Alfa1-antytrypsyna 80,00 surowica 14 dni
606 C-3c 50,00 surowica 14 dni
607 C-4 50,00 surowica 14 dni
Badania w płynie mózgowo- rdzeniowym
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
394 Borelioza w pł.mózg.-rdz. 170,00 PMR 7 dni
399 Borelioza IgM+IgG w PMR met.PCR 90,00 PMR 15 dni
465 Toxo IgM i IgG w PMR met.PCR 85,00 PMR 7 dni
775 CMV IgG w PMR met.PCR 75,00 PMR 10 dni
776 CMV IgM w PMR met.PCR 75,00 PMR 10 dni
800 Enterowirusy w PMR - IgM 45,00 PMR 7dni
801 Enterowirusy w PMR - IgG 35,00 PMR 7 dni
901 IgG w PMR 60,00 PMR 10 dni
905 PMR- Index IgG 195,00 PMR 14 dni
906 HSV IgG w PMR 45,00 PMR 5 dni
907 HSV IgM w PMR 45,00 PMR 5 dni
908 HSV w płynie mózgowo-rdzeniowym 80,00 PMR 3 dni
909 Eletroforeza w PMR 40,00 PMR 14 dni
913 Odra w PMR 80,00 PMR 15 dni
914 EBV IgG w PMR 45,00 PMR 5 dni
915 EBV IgM w PMR 45,00 PMR 3 dni
916 PMR - białko oligoklonalne 230,00 PMR 3 dni
919 PMR - cytologia 36,00 PMR 2 dni
Autoimmunologia
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
41 P.ciała CH50 50,00 surowica 30 dni
504 P. ciała przeciwko błonnicy 150,00 surowica 40 dni
505 P. ciała przeciwko tężcowi 150,00 surowica 40 dni
615 P.ciała przeciwjądrowe- przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne ( dsDNA, nRNP, Sm, SS-A(Ro) SS-B (La), Scl-70, Jo-1, PM-Scl, fibrylarynowe,RNA- Polimeraza-I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) (IIF, Hep-2, DID) (ANA2) 80,00 surowica 15 dni
616 P.ciała mitochondrialne (AMA) (IIF) 50,00 surowica 10 dni
617 P.ciała dsDNA (IIF) 50,00 surowica 10 dni
618 Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów- ANCA (IIF) 70,00 surowica 15 dni
619 Przeciwciała przeciw endomysium IgA (IIF) 60,00 surowica 15 dni
620 Przeciwciała przeciw endomysium IgG (IIF) 60,00 surowica 15 dni
621 Przeciwciała przeciw endomysium IgA i IgG (IIF) 95,00 surowica 15 dni
622 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF) 70,00 surowica 15 dni
623 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG 70,00 surowica 15 dni
624 Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA i G (IIF) 120,00 surowica 15 dni
625 P.ciała pemfigus/pemphigoid (IIF) 80,00 surowica 21 dni
626 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) (IIF) 70,00 surowica 21 dni
627 Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF) 60,00 surowica 21 dni
629 Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim- (ASMA) (IIF) 60,00 surowica 10 dni
630 Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF) 90,00 surowica 21 dni
631 Przeciwciała przeciw mięśniówce serca- (IIF) 80,00 surowica 21 dni
632 P.ciała p. korze nadnerczy (IIF) 90,00 surowica 21 dni
633 Antykoagulant toczniowy 75,00 osocze 10 dni
634 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (elisa) 40,00 surowica 10 dni
635 Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (elisa) 40,00 surowica 10 dni
636 Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i M (elisa) 70,00 surowica 10 dni
637 Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) (IIF) 75,00 surowica 21 dni
638 Panel wątrobowy PEŁNY(ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF) 120,00 surowica 15 dni
639 Przeciwciała przeciwjądrowe( min. histonowe, Ku, i rib-P-Protein) (IMMUNOBLOT) (ANA 3) 110,00 surowica 15 dni
640 P.ciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF) 60,00 surowica 21 dni
641 P.ciała gliadynowe IgA (AGA) ELISA 45,00 surowica 15 dni
642 P.ciała gliadynowe IgG (AGA) ELISA 45,00 surowica 15 dni
643 P.ciała gliadynowe IgG i IgA (AGA) (IIF) 90,00 surowica 15 dni
644 Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture's Syndrome) (IIF) 90,00 surowica 21 dni
645 P.ciała anty-LKM (IIF) 50,00 surowica 15 dni
646 P.ciała p.kanalikom żółciowym (IIF) 60,00 surowica 21 dni
647 Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrzyca), komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF) 90,00 surowica 21 dni
648 P.ciała p.antygenom jajnika (IIF) 70,00 surowica 21 dni
649 P.ciała p.kom.Leydiga jąder (IIF) 90,00 surowica 21 dni
650 P.ciała p. antygenom łożyska (IIF) 110,00 surowica 21 dni
651 P.ciała p.beta2-glikoproteinie -1 IgG 80,00 surowica 90 dni
652 P.ciała p.beta2-glikoproteinie -1 IgM 80,00 surowica 90 dni
653 P.ciała p.beta2-glikoproteinie -1 IgM i IgG 150,00 surowica 90 dni
654 P.ciała p.protrombinie IgG (IIF) 60,00 surowica 90 dni
655 P.ciała p.protrombinie IgM (IIF) 60,00 surowica 90 dni
656 P.ciała p.protrombinie IgM i IgG (IIF) 110,00 surowica 90 dni
657 P.ciała p.fosfatydyloserynie IgG (IIF) 40,00 surowica 90 dni
658 P.ciała p.fosfatydyloserynie IgM (IIF) 40,00 surowica 90 dni
659 P.ciała p.fosfatydyloserynie IgM i IgG (IIF) 75,00 surowica 90 dni
660 P.ciała p. fosfatydyloinozytolowi IgG (IIF) 40,00 surowica 90 dni
661 P.ciała p. fosfatydyloinozytolowi IgM (IIF) 40,00 surowica 90 dni
662 P.ciała p. fosfatydyloinozytolowi IgM i IgG (IIF) 75,00 surowica 90 dni
663 Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne - (ANA1)(IIF,Hep-2) t.przesiewowy 32,00 surowica 10 dni
664 Panel jelitowy (IIF)- (p.ciała p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) 140,00 surowica 21 dni
671 Badania tkankowe 80,00 wycinek skórny 21 dni
672 Panel wątrobowy (IIF) (anty-LKM, LSP, SLA) (IIF) 70,00 surowica 15 dni
673 P.ciała przeciw retikulinie IgA (IIF) 60,00 surowica 21 dni
674 P.ciała przeciw retikulinie IgG (IIF) 60,00 surowica 21 dni
675 P.ciała przeciw retikulinie IgA i IgG (IIF) 100,00 surowica 21 dni
681 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, SLA/LP, AMA M2) (Immunoblot) 100,00 surowica 21 dni
682 Przeciwciała przeciwkeratynowe (AKA) 50,00 surowica 14 dni
683 Przeciwciała p. retinie (IF) 80,00 surowica 21 dni
685 P.ciała-antyg.Saccharomyces cerevisiae ASCA 40,00 surowica 21 dni
686 P.ciała p.transglutaminazie IgA 80,00 surowica 15 dni
687 P.ciała p.transglutaminazie IgG 80,00 surowica 30 dni
688 P.ciała p.transglutaminazie IgA i G (łącznie) 150,00 surowica 30 dni
690 Przeciwciała LC-1 110,00 surowica 14 dni
691 Przeciwciała BMZ - badanie na splicie skóry 90,00 surowica 14 dni
692 Badanie w kierunku DH (IIF) 90,00 surowica 14 dni
699 P.ciała p. receptorom acetylocholiny 100,00 surowica 21 dni
706 P.ciała IA2 70,00 surowica 15 dni
707 P.ciała anty-GAD 70,00 surowica 15 dni
Dignostyka anemii
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
142 Transferyna 35,00 surowica 10 dni
355 Ferrytyna 30,00 surowica 1 dzień
356 Witamina B12 35,00 surowica 1 dzień
357 Kwas foliowy 35,00 surowica 1 dzień
Diagnostyka cukrzycy
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
360 C-peptyd 28,00 surowica 1 dzień
361 HbA1c (HPLC) 22,00 krew EDTA 2 dni
362 Insulina 28,00 surowica 1 dzień
Diagnostyka infekcji
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
365 HBs antygen 15,00 surowica 1 dzień
366 Anty-HBs ilościowo 27,00 surowica 1 dzień
367 Toxoplazma IgG ilościowo 29,00 surowica 14 dni
369 Różyczka IgG ilościowo 36,00 surowica 7 dni
370 Różyczka IgM półilościowo 36,00 surowica 1 dzień
373 Herpes 1/2 IgG jakościowo 40,00 surowica 2 dni
374 Herpes 1/2 IgM jakościowo 30,00 surowica 5 dni
375 CMV IgG ilościowo 29,00 surowica 10 dni
376 CMV IgM - półilościowo 42,00 surowica 5 dni
377 P.ciała anty-HCV 27,00 surowica 10 dni
378 HIV Ag/Ab (Combo) 32,00 surowica 15 dni
379 Mononukleoza - latex 18,00 surowica 15 dni
381 Borelioza IgG/IgM - test przesiewowy 45,00 surowica 1 dzień
383 Bruceloza - latex 18,00 surowica 2 dni
384 H.pylori IgG - ilościowo 30,00 surowica 7 dni
385 Przeciwciała anty HBe 40,00 surowica 14 dni
386 HBe antygen 40,00 surowica 21 dni dni
387 Przeciwciała anty HBc IgM 40,00 surowica 7 dni
388 P.ciała anty HBc total 40,00 surowica 15 dni
389 HAV przeciwciała-total 60,00 surowica 7 dni
390 P. ciała anty - HAV IgM jakościowo 55,00 surowica 15 dni
391 Borelioza IgG ilościowo 45,00 surowica 1 dzień
392 Borelioza IgM ilościowo 45,00 surowica 7 dni
400 Kzm IgG Kleszczowe zapalenie mózgu 75,00 surowica 15 dni
401 Kzm IgM Kleszczowe zapalenie mózgu 85,00 surowica 15 dni
456 HIV - test potwierdzenia 200,00 surowica 15 dni
463 Toxoplazma-test potwierdzenia (o.Sabina-Feldmana) 150,00 surowica 14 dni
464 Bąblowica IgG 65,00 surowica 1 dzień
470 Różyczka IgM - test jakościowy 36,00 surowica 7 dni
480 HBs test weryfikacji zew. 15,00 surowica 7 dni
689 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM (IIF) 70,00 surowica 15 dni
702 EBV IgG - ilościowo 40,00 surowica 5 dni
703 EBV IgM - ilościowo 40,00 surowica 3 dni
750 P. ciała przeciw Parvowirusowi B 19 (IgM+IgG) 70,00 surowica 15 dni
777 Chlamydia pneumoniae IgG 40,00 surowica 7 dni
778 Chlamydia pneumoniae IgA 40,00 surowica 1 dzień
781 CMV-awidność IgG 80,00 surowica 15 dni
783 Borrelia IgG blot VlsE 100,00 surowica 1 dzień
784 Borrelia IgM blot OspC 100,00 surowica 7 dni
785 Chlamydia pneumoniae IgM 40,00 surowica 1 dzień
803 Chlamydia trachomatis IgA 35,00 surowica 10 dni
804 Toxocaroza IgG - półilościowo 70,00 surowica 14 dni
806 Varicella zoster IgG 60,00 surowica 14 dni
807 Varicella zoster IgM 60,00 surowica 21 dni
808 Odra IgG 45,00 surowica 15 dni
809 Odra IgM 45,00 surowica 15 dni
810 Świnka IgG 45,00 surowica 5 dni
811 Świnka IgM 45,00 surowica 3 dni
813 Yersinia p. 175,00 surowica 16 dni
816 Pneumocystis carini - plwocina 38,00 surowica 5 dni
820 Grypa typ A IgG (Elisa) 45,00 surowica 15 dni
821 Grypa typ A IgM (Elisa) 45,00 surowica 2 dni
822 Grypa typ B IgG (Elisa) 45,00 surowica 5 dni
823 Grypa typ B IgM (Elisa) 45,00 surowica 21 dni dni
824 Paragrypa typ 1-4 IgG (Elisa) 110,00 surowica 7 dni
825 Paragrypa typ 1-4 IgM (Elisa) 110,00 surowica 7 dni
826 Pneumocystoza IgM jakościowo 40,00 surowica 7 dni
827 Pneumocystoza IgG jakościowo 40,00 surowica 5 dni
829 Mykoplazma pneumoniae IgG 40,00 surowica 16 dni
830 Mykoplazma pneumoniae IgM 40,00 surowica 10 dni
831 Enterowirusy - krew (Echo, Cox) - IgM 45,00 surowica 15 dni
832 Enterowirusy - krew (Echo,Cox) - IgG 40,00 surowica 6 dni
834 Krztusiec IgA 40,00 surowica 7 dni
835 Krztusiec IgG 40,00 surowica 15 dni
836 Krztusiec IgM 40,00 surowica 15 dni
838 Bruceloza IgG 40,00 surowica 2 dni
839 Bruceloza IgM 40,00 surowica 1 dzień
845 Toxoplazmoza IgM- test jakościowy 35,00 surowica 14 dni
847 Toxoplazma IgG - awidność 70,00 surowica 14 dni
848 HIV Ag/Ab (Combo) ambasada 28,00 surowica 10 dni
940 EBV przeciwciała p. wirusowi 90,00 surowica 14 dni
1007 P/c Yersiniae 175,00 surowica 10 dni
Diagnostyka chorób nowotworowych
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
413 HPV (metodą PCR) 155,00 wymaz z kanału szyjki macicy 10 dni
428 HTGR 295,00 Krew/ matrix 14 dni
856 BRCA 1 390,00 Krew/ matrix 14 dni
Diagnostyka infekcji met. PCR
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
429 HSV (metodą PCR) 175,00   10 dni
430 Różyczka (metodą PCR) 140,00   10 dni
431 Borrelia burgdorferii (metodą PCR) 150,00   15 dni
432 Toxoplasma gondii (metodą PCR) 140,00   10 dni
433 Chlamydia pneumoniae (metodą PCR) 140,00   10 dni
434 Chlamydia trachomatis (metodą PCR) 140,00   10 dni
435 Mycobacterium tuberculosis (metodą PCR) 140,00   10 dni
475 HCV (met. PCR) 180,00   10 dni
476 HBV (met. PCR) 180,00   10 dni
726 Chlamydia trachomatis ilościowo 250,00   5 dni
727 CMV- ilościowo (metodą PCR) 500,00   14 dni
728 EBV -ilościowo (metodą PCR) 490,00   15 dni
729 HBV -ilościowo (metodą PCR) 450,00   14 dni
734 HCV ilościowo+genotypowanie (metodą PCR) 700,00   14 dni
735 HCV genotypowanie (metodą PCR) 350,00   14 dni
736 HCV -ilościowo (metodą PCR) 450,00   14 dni
741 HBV jakościowo+ilościowo (metodą PCR) 500,00   14 dni
742 HCV jakościowo+ilościowo (metodą PCR) 500,00   14 dni
743 HCV-jakościowo +genotypowanie (metodą PCR) 400,00   14 dni
744 HIV typ 1i 2 - ilościowo (metodą PCR) 450,00   15 dni
746 Parvowirus B19-ilościowo (metodą PCR) 650,00   15 dni
780 CMV - PCR 180,00    
Diagnostyka chorób genetycznych
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
436 Choroba Parkinsona 595,00 Krew/ matrix 14 dni
437 Choroba Huntingtona 595,00 Krew/ matrix 14 dni
438 Choroba Alzheimera 595,00 Krew/ matrix 14 dni
439 Dystrofia mięśniowa 595,00 Krew/ matrix 14 dni
440 Zespół łamliwego chromosomu X 595,00 Krew/ matrix 14 dni
441 Mukowiscydoza 595,00 Krew/ matrix 21 dni
855 Hemochromatoza 350,00 Krew/ matrix 14 dni
Diagnostyka niepłodności męskiej
KodNazwa badaniaCenaMateriałOczekiwanie na wynik
442 Azoospermia 655,00 Krew/ matrix 14 dni
628 P.ciała p. plemnikom (IIF) 70,00 surowica 10 dni

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności.

Data utworzenia: 31-01-2009
Ostatnia modyfikacja: 20-05-2013
Autor: redakcja